Logo firmowe
Regulamin Sklepu Internetowego

1. Ustalenia podstawowe

Sklep internetowy o adresie www.automatyka.e-xtra.pl prowadzony jest przez firmę ARSYSTEM KRZYSZTOF RATAJCZAK, adres firmy: Poznań, ul. Ul.Wiśniowa 62 Skórzewo;

2. Zasady zamawiania produktów

2.1 Zamawianie produktów odbywa się za pomocą sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.automatyka.e-xtra.pl.

2.2 Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia złożonego w sklepie internetowym jest poprawne wypełnienie formularza z danymi odbiorcy, adresu e-mail, określenie formy płatności i sposobu dostarczenia przesyłki,

2.3 Zaraz po złożeniu zamówienia w sklepie internetowym do odbiorcy zostanie wysłany e-mail w celu potwierdzenia zamówienia, potwierdzenie może być również uzyskane telefonicznie,

2.4 Sklep internetowy jest czynny przez całą dobę w ciągu wszystkich dni w roku. Zamówienia składane w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu pracującym następującym po dniu złożenia zamówienia.

2.5 Firma ARSYSTEM KRZYSZTOF RATAJCZAK zastrzega sobie prawo do odrzucenia nieprawidłowo, błędnie lub częściowo niewypełnionych formularzy. Firma nie będzie realizowała zamówień,(1) których nie uda się potwierdzić, (2) jeśli w określonym czasie na konto firmy nie wpłynie kwota określona w zamówieniu, (3) jeśli przesyłka nie zostanie odebrana przez klienta.

2.6 Osoba zamawiająca może korygować złożone zamówienie tylko do momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia.

2.7 Firma ARSYSTEM KRZYSZTOF RATAJCZAK zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego o tym informowania. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, jak i tych, które zostały potwierdzone.

2.8 Firma ARSYSTEM KRZYSZTOF RATAJCZAK wystawia dokument sprzedaży fakturę VAT na dane odbiorcy pobrane z formularza zamówienia.


3. Koszty wysyłki

3.1 Do zamówienia będą doliczone koszty wysyłki, ich wysokość będzie podana podczas wyboru formy płatności i firmy dostarczającej przesyłkę.

4. Szczegółowe warunki dostarczenia przesyłki

4.1 Szczegółowe ustalenia dotyczące realizacji usługi dostarczenia przesyłki są zależne od firmy kurierskiej, jaką wybrał zamawiający.

Regulaminy dostępne są na stronach internetowych odpowiednich firm kurierskich.

4.2 Firma ARSYSTEM KRZYSZTOF RATAJCZAK zobowiązuje się do rozpoczęcia realizacji złożonego zamówienia najpóźniej w terminie 2 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.

4.5. W czasie odbioru przesyłki Zamawiający ma prawo do zweryfikowania zawartości paczki w obecności pracownika firmy doręczającej. Jednak, jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru lub dostarczony towar jest inny niż zamawiany, lub jest uszkodzony, Zamawiający ma prawo nie przyjmować przesyłki, o czym powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedającego czyli firmę ARSYSTEM KRZYSZTOF RATAJCZAK telefonicznie kontaktując się pod nr telefonu {telefon}


5. Reklamacje i gwarancje

5.1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń powstałych podczas transportu muszą być zgłaszane na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia/rozbieżności zawartości przesyłki. Protokół taki musi być sporządzony w momencie odbioru towaru w obecności kuriera, winien zawierać dokładny opis uszkodzenia/braku datę, godzinę i czytelny podpis kuriera.

5.2. Jeżeli zakupiony towar posiada wady techniczne, należy go niezwłocznie odesłać koniecznie z opisem wady oraz kopią faktury.

5.3. Zakupione towary są objęte gwarancją producenta i/lub dystrybutora.

5.4. Wysyłka reklamowanego towaru odbywa się na koszt firmy ARSYSTEM KRZYSZTOF RATAJCZAK po uprzednim ustaleniu sposobu wysyłki.

5.5 Zakupy dokonywane za pomocą sklepu internetowego firmy ARSYSTEM KRZYSZTOF RATAJCZAK są szyfrowane 128 bitowym protokołem SSL, gwarantującym poufność wykonywanych czynności.


6. Zwrot zakupionego towaru

6.1. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, dostarczając oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, liczonym od dnia wydania rzeczy.

6.2. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę.

6.3. W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiający musi odesłać przesyłkę należycie zabezpieczoną w terminie 10 dni od jej otrzymania. Koszty związane z odesłaniem towaru ponosi Zamawiający.

6.4. Odstąpienie od umowy jest możliwe tylko w przypadku, kiedy towar nie był używany (nie nosi jakichkolwiek śladów używania) oraz jest oryginalnie opakowany. Towar nie podlega zwrotowi, jeśli Zamawiający rozpakował towar lub naruszył plomby zabezpieczające towar.

6.5. Jeśli wszystkie ww. warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru (zwrotowi nie podlegają koszty przesyłki), nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez ARSYSTEM KRZYSZTOF RATAJCZAK zwróconego towaru, na rachunek bankowy Zamawiającego.


7. Postanowienia końcowe

Firma ARSYSTEM KRZYSZTOF RATAJCZAK zastrzega sobie prawo do:

7.1. Modyfikacji cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia,

7.2. Wycofania poszczególnych towarów z oferty sklepu internetowego,

7.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

SOKARIS Copyright© 1996-2021 system e-xtra.pl . All rights reserved.
Webmaster